Hitta hit

”Hemma hos Ulrika” ligger i en ladugård i korsningen vid Burs/Eke när man åker mot Ronehamn. Följ skyltarna mot Bygdegården och man ser ladan från vägen innan bygdegården.
Adress: Rone Getor 605, 623 47 Hemse

Telefon: 0700-914440

Maila oss på info@hemmahosulrika.se